Registrera
När du registrerat dig så kan du INTE kan gå in direkt.
Du måste först bli godkänd av administratören.
OBS. Fyll i alla fält, annars riskerar du att inte bli godkänd.


Men det måste göras på detta sätt för att den epostadress som du uppger skall kunna kontrolleras.


När man sedan loggar in så skriver man först sitt användarnamn
sedan sitt lösenord
och
därefter fyller man i de siffror som kommer upp/ dessa blir olika från gång till gång för att spammare skall hållas borta.

Välkommen till Länk, klicka här.

Hälsningar webbmaster

PS, Glöm inte att du kan välja en kul bild i din medlemsprofil
Användarnamn och lösenord är skiftlägeskänsliga

Användarnamn *
Det namn du använder för att logga in
Riktigt namn: *
Lösenord *
Skriv in lösenordet igen *
E-postadress *
Ange e-postadressen igen: *
Ska e-postadressen döljas? Ja   Nej
Signatur: *
Figur ( avatar ):
(Ange webbadress eller klicka på en avatar)


Tidszon *
Skriv koden som syns i bilden *